اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=101335&title=راه مقابله با شبهات از نظر آیت الله جوادی آملی

اشتراک گذاری