اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=101676&title=پرداخت زکات توسط فرزند بدون اجازه پدر

اشتراک گذاری