اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=101681&title=اخذ زکات از سهامداران شرکت کشاورزی بدون اطلاع آن ها

اشتراک گذاری