اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=102281&title=مراحل اعلام حرمت شراب در اسلام

اشتراک گذاری