اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=102496&title=نداشتن خواستگار با ایمان

اشتراک گذاری