اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=102755&title=وصیت برای نوه ها و نتیجه های آینده

اشتراک گذاری