اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=103409&title=سیلی زدن امام علی در کودکی به ابوسفیان

اشتراک گذاری