اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=103701&title=علل خیانت کوفیان به امام حسین

اشتراک گذاری