اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=104676&title=بیعت نکردن امام حسین با یزید

اشتراک گذاری