اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=104719&title=چرا برای امامان دیگر همانند امام حسین عزاداری نمی کنیم

اشتراک گذاری