اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=105191&title=ورود به مكه بدون احرام‏

اشتراک گذاری