اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=105207&title=براى حج افراد جهلا در حرم محرم شود

اشتراک گذاری