اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=105534&title=آیا سجده زیارت عاشورا واجب است

اشتراک گذاری