اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=105597&title=بدعت عمر از کتب اهل سنت

اشتراک گذاری