اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=105880&title=اولین مردی که به پیامبر ایمان آورد در منابع اهل سنت

اشتراک گذاری