اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=106020&title=برداشت حکم ترور از داستان مسلم بن عقیل

اشتراک گذاری