اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=106022&title=تاثیر کتاب انسان 250 سال آیت الله خامنه ای روی زیدی های یمن

اشتراک گذاری