اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=106152&title=تأخير احرام از ميقات و محاذات‏

اشتراک گذاری