اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=106304&title=بیانات رهبری در دیدار نخبگان جوان علمی

اشتراک گذاری