اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=106382&title=نيت عمره مفرده و قصد تبديل به تمتع‏

اشتراک گذاری