اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=107469&title=فرهنگ سازی و مقابله با تهاجم فرهنگی در سیره امام حسن مجتبی

اشتراک گذاری