اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=107578&title=ارتداد صحابه بعد از پیامبر در کتاب صحیح بخاری

اشتراک گذاری