اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=107590&title=روز جهانی کوروش دروغ هفت آبان

اشتراک گذاری