اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=107709&title=گوشی همسرمان را چک کنیم یا نه

اشتراک گذاری