اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=108035&title=شرط انسان زيستن تلاش برای شناختن دين

اشتراک گذاری