اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=108304&title=راهکارهای ترک خود ارضايی

اشتراک گذاری