اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=108424&title=آیت الله جوادی آملی: خُلق رسول الله، قرآن كریم است

اشتراک گذاری