اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=108437&title=شناخت نفس شناخت همه چيز است /خلقت آسمان و زمین برای انسان

اشتراک گذاری