اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=108592&title=اگر به خاطر ازدحام و مانند آن مقدارى از طواف را انجام ندهد

اشتراک گذاری