اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=108624&title=آيا بايد شانه چپ كودك که در بغل گرفته به طرف كعبه قرار گیرد

اشتراک گذاری