اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=108942&title=شرط بندی در بازی رایانه ای

اشتراک گذاری