اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=109848&title=تناقض بهائیان و اصل عدم دخالت در امور سياسى

اشتراک گذاری