اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=109891&title=فرصت طلایی کمک در کارهای خانه برای آقایون

اشتراک گذاری