اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=110111&title=حکم ارشاد جاهل به حکم یا موضوع 

اشتراک گذاری