اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=110266&title=مراسم شیطانی ماسونها با حضور سران اروپا در افتتاح تونل سوئیس؟!+فیلم

اشتراک گذاری