اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=110632&title=وظایف مرد نسبت به زن در اسلام

اشتراک گذاری