اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=110817&title=اعمال مسجد «صعصعه»

اشتراک گذاری