اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=111521&title=احساس گناه بخاطر گذشته / آنچه نبايد در جلسه خواستگاري گفت!

اشتراک گذاری