اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=111993&title=نقد احمدی نژاد در مقاله سایت رهبری

اشتراک گذاری