اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=112804&title=ویژگی‌های اختصاصي اغتشاشات اخیر

اشتراک گذاری