اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=112918&title=آیا حوادث دنیا مجازات است یا امتحان و تقدیر؟

اشتراک گذاری