اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=112991&title=جدا کردن یکباره­ ی سر حیوان جهت ذبح

اشتراک گذاری