اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=113433&title=موانع برقراری ارتباط کلامی بین اعضای خانواده

اشتراک گذاری