اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=113443&title=علل انحراف مردم مدینه پس از پیامبر و مواجهه حضرت زهرا با آن

اشتراک گذاری