اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=113618&title=دعای رفع ترس هنگام خواب

اشتراک گذاری