اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=113619&title=دعا برای بیدار شدن از خواب

اشتراک گذاری