اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=113848&title=دعای مجرب برای پیدا شدن گمشده

اشتراک گذاری