اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=113903&title=با خواندن این سوره در دنیا و آخرت با اهل البیت باشید

اشتراک گذاری