اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=114000&title=آیا امر به معروف با وجود نهادهای حکومتی بر مردم هم واجب است

اشتراک گذاری