اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=114165&title=طرز رفتار با فقیر و نیازمند /ثواب کمک به فقرا

اشتراک گذاری